همايش ملي کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین در تاریخ 22 آبان ماه 1393 برگزار می گردد
همايش ملي حسابداري حسابرسي و مديريت
اولين همايش موسسه در رشته هاي حسابداري و مديريت
همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد
سومين همايش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در تاریخ سی ام بهمن سال 1393 در هتل آسمان اصفهان برگزار می گردد
همايش ملي جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
اولين همايش موسسه با عنوان جریان سیال، انتقال حرارت و جرم