پنجمین همايش ملي کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
پنجمین همایش در تاریخ 26 آذر 1394 به میزبانی موسسه آموزش عالی جامی برگزار می گردد
       
همايش ملي فناوري نانو از تئوري تا کاربرد
اطلاعات چهارمین همايش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد به زودی در سایت دائمی همایش اعلام می گردد
 
همايش ملي جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
اطلاعات مربوط به دومین همايش جریان سیال، انتقال حرارت و جرم متعاقبا اعلام می گردد